Products

Kryddig oljefärg

Barnen gör sina egna oljefärger genom att använda olika kryddor: paprika, curry, kaffe, kanel och mera. Sådan aktivitet inspirerar dem att lära sig om oljeegenskaper och använda sin kreativitet eftersom de använder kryddor på ett helt nytt sätt. I slutet har de fått fram högkvalitativa produkter med hjälp av kunskap från vetenskap och teknik.

Paketet innehåller: ingredienser (icke-skadliga, till och med ätbara) för blandning, duk, koppar, borste, skedar, HUR man gör det och VARFÖR förklaring.

Ålder: 3-103 år

Pris: 42 kr per kit (exkl. Moms)

Perfekt sätt att spendera fritid med föräldrar och morföräldrar!